DKGBNL Home H0 1:87 N 1:160 Modulen Bouwplaten Links
Over mijzelf Auteursrecht m@il

De makers

Jolanda C. van Kleef:
vertalingen en (eind)redactie
Henk C. Meerhof:
research, ontwerp, lay-outs, illustraties, teksten en techniek
Foto's (tenzij anders vermeld):
© bekijkhet.net

Copyrights

© bekijkhet.net
Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze site mag verveelvoudigd worden op welke manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden vooraf.

Disclaimer

Deze site werd met de grootste zorg samengesteld; de juistheid van een deel van de gegevens is mede afhankelijk van informatie die door derden werd verstrekt.
Indien de informatie onjuistheden blijkt te bevatten, kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Genoemde bedragen in Euro's zijn afrondingen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade aan hardware en/of software of andere geleden schade die ontstaat door het bezoeken van deze site en/of het gebruiken van onderdelen ervan.

Wijzigingen en fouten voorbehouden.
© 2006 Henk C. Meerhof –
www.bekijkhet.netppt@bekijkhet.net

Page NL 170_00
rev. 17/11/07